Harmonogram do pobrania (MS Excel) Harmonogram (Google Sheets)
Data Prace projektowe Opieka merytoryczna i naukowa Odpowiedzialni uczniowie Moduł
Styczeń 2017 1. Wykład, spotkanie organizacyjne   Tomasz Zawistowski, Grzegorz Szychliński   1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk 3. Jan Struziński 4. Szymon Zajączkowski 5. Kamil Iwanowski 6. Basia Utracka 7. Adam Cichy Zarządzanie projektem    
2.Spotkanie organizacyjne /Gdynia/ Anna Rzepa   Zarządzanie projektem    
Luty 2017 1. Koordynacja i podział prac w projekcie Anna Rzepa 1. Mateusz Mazurkiewicz Zarządzanie projektem  
2. Zapoznanie się z inżynierią czujnika Słońca PW-SAT2 Politechnika Warszawska /Warszawa/ Inna Uwarowa, Marta Mąkosa 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk 3. Jan Struziński 4. Szymon Zajączkowski 5. Kamil Iwanowski 6. Basia Utracka   PW SAT2        
  3. Stworzenie: - zwiastuna projektu - prezentacji - ulotki na spotkanie inauguracyjne - logotypu projektu Anna Rzepa Adrian Stawicki 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk Zarządzanie projektem Branding
  4. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
Marzec 2017 1. Uroczysta inauguracja projektu   Wiesław Kossakowski Marta Mąkosa Anna Rzepa 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk 3. Jan Struziński 4. Szymon Zajączkowski 5. Kamil Iwanowski 6. Basia Utracka 7. Aleksandra Rafalska 8. Michał Rembalski 9. Adam Cichy Promocja projektu                
  2. Stworzenie rollup, plakatów Anna Rzepa, Adrian Stawicki Zespół projektowy /konsultacje/ Zarządzanie projektem Branding
  3. Przygotowanie dokumentacji projektowej Anna Rzepa Zespół projektowy Zarządzanie projektem Dokumentacja
  4. Prowadzenie dokumentacji projektu (artykuły prasowe, wpisy na stronę, protokołowanie spotkań) Barbara Cieślak   1. Basia Utracka, 2. Ola Rafalska   Zarzadzanie projektem Dokumentacja  
  5. Stworzenie profilu na Facebooku Zespół projektowy Branding
  6.Spotkanie w sprawie organizacji pracy oraz stworzenia zespołu naukowego /Gdynia/   Adam Nawrot/Anna Rzepa/ Aleksandra Zgrundo Moduł naukowy    
  7. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
Kwiecień 2017 1.Zaprezentowanie projektu na Dniach Otwartych Szkoły Marta Mąkosa/Anna Rzepa 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Basia Utracka 3. Kamil Iwanowski 4. Kacper Jańczuk 5. Szymon Zajączkowski 6. Michał Rembalski Branding Promocja projektu          
  2. Spotkanie zespołu Anna Rzepa, Marta Mąkosa, Aleksandra Zgrundo 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Basia Utracka 3. Kamil Iwanowski 4. Kacper Jańczuk 5. Szymon Zajączkowski 6. Michał Rembalski Zarządzanie projektem            
  3. Spotkanie w sprawie organizacji pracy oraz stworzenia zespołu historycznego / Muzeum Poczty Gdańskiej - Gdańsk/ dr Grzegorz Szychliński/dr Janusz Trupinda/ Anna Rzepa Moduł historyczny
  4. Spotkanie w sprawie organizacji pracy oraz stworzenia zespołu historycznego / MHMG - Gdańsk/ prof. Waldemar Ossowski/ Grzegorz Szychliński/ Janusz Trupinda/ Anna Rzepa Moduł historyczny
  5. Spotkanie w sprawie organizacji pracy oraz stworzenia zespołu inżynieryjnego /Gdańsk/ Adam Dąbrowski/ Grzegorz Szychliński/Anna Rzepa/ Marta Mąkosa Moduł inżynieryjny
  6. Spotkanie w sprawie organizacji pracy przy eksperymencie naukowym Anna Rzepa/Adam Nawrot/ Aleksandra Zgrundo Moduł astrobiologiczny
  7. Spotkanie robocze zespołu naukowego Anna Rzepa/ Aleksandra Zgrundo/ Agata Kołodziejczyk 1. Szymon Zajączkowski 2. Julia Skowera 3. Aleksandra Warzocha 4. Aleksandra Klassa   Moduł astrobiologiczny
  8.Spotkanie zespołu astrobiologicznego Aleksandra Zgrundo 1. Szymon Zajączkowski 2. Julia Skowera 3. Aleksandra Warzocha 4. Aleksandra Klassa   Moduł astrobiologiczny
  9. Spotkanie w sprawie organizacji pracy przy budowie sondy/Gdańsk/ Krystian Górski/Grzegorz Szychliński/Anna Rzepa/Marta Mąkosa/Jakub Zgrudno Moduł inżynieryjny - sonda
  10. Pozyskanie kodu dostępu UPN do zasobów biblioteki PG Anna Rzepa/Adam Dąbrowski Rozszerzenie
  11. Wystąpienie o patronat do POLSA Barbara Cieślak/ Przemysław Rudź/Anna Rzepa Zarzadzanie projektem
  12. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
Maj 2017 1. Near Space – udział w międzynarodowej konferencji /Toruń/ Maciej Jakimiec/Anna Rzepa/ Marta Mąkosa/ Adrian Stawicki Konferencje
  2. Spotkanie projektowe /Toruń/ Anna Rzepa/ Marta Makosa/ Aleksandra Zgrundo 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk 3. Jan Struziński 4. Szymon Zajączkowski 5. Kamil Iwanowski 6. Michał Rembalski 7. Adam Cichy Zarzadzanie projektem
  3. Misje stratosferyczne Maciej Jakimiec/ Anna Rzepa/ Marta Mąkosa Moduł inżynieryjny
  4. Wyjazd do Microsoft - warsztaty Tomasz Kozar/ Katarzyna Cymerman/Tomasz Wiśniewski/ Agnieszka Zimnoch/ Agata Kapica/Anna Rzepa/ Marta Mąkosa 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk 3. Jan Struziński 4. Szymon Zajączkowski 5. Kamil Iwanowski 6. Basia Utracka 7. Adam Cichy 8. Michał Rembalski   Warsztaty/Szkolenia          
  5. Wystąpienie na konferencji „Majowe Mrozy “   - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów /Warszawa/ Tomasz Kozar/ Anna Rzepa/ Marta Mąkosa 1. Kacper Jańczuk Konferencje Promocja projektu
  6. Przygotowanie budżetu projektu Mateusz Mazurkiewicz Zarządzanie projektem  
  7. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
  8. Przygotowanie porozumienia z Uniwersytetem Gdańskim Aleksandra Zgrundo/ Anna Rzepa/ Zarządzanie projektem  
  9. Spotkanie projektowe Anna Rzepa/ Marta Mąkosa 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk 3. Adam cichy 4. Szymon Zajączkowski 5. Kamil Iwanowski 6. Basia Utracka   Zarządzanie projektem  
  10. Spotkanie zespołu astrobiologicznego Aleksandra Zgrudno 1. Szymon Zajączkowski 2. Julia Skowera 3. Aleksandra Warzocha 4. Aleksandra Klassa   Moduł astrobiologiczny
Czerwiec 2017 1. Stworzenie materiałów na stronę projektową Anna Rzepa, Adrian Stawicki   1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk 3. Jan Struziński 4. Szymon Zajączkowski 5. Kamil Iwanowski 6. Basia Utracka Rozszerzenie        
  2. Konsultacje projektu   dr Krzysztof Kanafka/Anna Rzepa Zarządzanie projektem  
  3. Recenzja projektu Przewodniczacy grupy recenzentów: prof.dr hab.inż Edumund Wittbordt Kadra naukowa projektu Zarzadzanie projektem
4. Wystąpienie do Rady Rodziców w celu udostepnienia konta RR Anna Rzepa Marta Mąkosa Zarzadzanie projektem
5. Wystapienie do Zarzadu Sea Towers Anna Rzepa Zarzadzanie projektem
6. Rekonesans Sea Towers Anna rzepa Marta Makosa 1. Mateusz Mazurkiewicz 2. Kacper Jańczuk 3. Jan Struziński 4. Szymon Zajączkowski 5. Aleksandra Warzocha 6. Aleksandra Klassa     Moduł inżynieryjny
7.Spotkanie sprawdzające kompatybilność sprzętu Marta Mąkosa Moduł inżynieryjny
8. Analiza rodzajów światła na potrzeby eksperymentu Anna Rzepa Zespół projektowy Moduł inżynieryjny
  9. Przygotowanie papieru listowego Adrian Stawicki Anna Rzepa Branding
  10. Przygotowanie wzorca mockup Adrian Stawicki Anna Rzepa Branding
  9. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
Lipiec 2017 1. Porozumienie o współpracy – Wydział Oceanografii UG Ewa Szymczak Aleksandra Zgrundo Anna Rzepa Zarzadzanie projektem      
2. Przygotowanie strony internetowej. Prace nad stroną wizualną strony internetowej Adrian Stawicki Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Dokumentacja projektu
3. Przygotowanie materiałów dotyczących wystąpienia na konferencji tri MAT i w PPTN. Przygotowanie opisów/ konsultacje w zespole Agnieszka Orzeszek Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Kacper Jańczuk Zarządzanie projektem
  4. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
  5. Analiza wyników eksperymentu Adam Dąbrowski Mateusz Mazurkiewicz Moduł inżynieryjny
  6.Przygotowanie harmonogramu prac na rok szkolny 2017/2018 Anna Rzepa/osoby wspierające projekt Zarzadzanie projektem
Sierpień 2017 1. Prace nad stroną internetową Adrian Stawicki Anna Rzepa   Mateusz Mazurkiewicz Kamil Iwanowski Zarzadzanie projektem      
  2. Przygotowanie wystąpienia na konferencji Anna Rzepa Kacper Jańczuk Promocja
  3. Prace nad sondą Jan Struziński Moduł inżynieryjny
  4. Przygotowanie do powtórzenia próby naziemnej z emiterem światła Mateusz Mazurkiewicz Kamil Iwanowski Moduł inżynieryjny
Wrzesień   2017 1.09 1. Spotkanie z zarządem Sea Towers w sprawie eksperymentu światło. Kontakt z Infobox w sprawie wynajęcia przestrzeni na sesje zdjęciową Anna Rzepa Aleksandra Klassa Mateusz Mazurkiewicz Zarządzanie projektem
2.09 2.Spotkanie robocze. Ustalenie harmonogramu na wrzesień Anna Rzepa Marta Mąkosa Zarządzanie projektem
2.09 3.Przygotowanie dokumentacji oraz umieszczenie jej na stronie internetowej/ kontakt z partnerami projektu Anna Rzepa Dokumentacja
4.09 4.Spotkanie robocze grupy projektowej. Ustalenie prac na wrzesień ( załącznik protokół spotkania 4.09) Anna Rzepa 1.Mateusz Mazurkiewicz 2.Kacper Jańczuk 3.Jan Struziński 4.Szymon Zajączkowski 5.Kamil Iwanowski 6.Basia Utracka 7. Michal Rembalski 8. Adam Cichy 9. Aleksandra Klassa 10. Aleksandra Warzocha 11. Aleksandra Rafalska 12.Julia Skowera Zarządzanie projektem
4.09 Sesja zdjęciowa w Infobox Agata Knura Marta Mąkosa Anna Rzepa 1.Mateusz Mazurkiewicz 2.Kacper Jańczuk 3.Jan Struziński 4.Szymon Zajączkowski 5.Kamil Iwanowski 6.Basia Utracka 7. Michal Rembalski 8. Adam Cichy 9. Aleksandra Klassa 10. Aleksandra Warzocha 11. Aleksandra Rafalska 12.Julia Skowera Promocja projektu
5.09 Zakładanie hodowli wstępnych Dr Aleksandra Zgrundo 1. Aleksandra Klassa 2. Aleksandra Warzocha 3. Szymon Zajączkowski 4.Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
8.09 Spotkanie na wydziale Oceanografii: -ustalenie cotygodniowych spotkań grupy astrobiologicznej - pozyskanie materiałów na temat warunków brzegowych - wykazanie podziału ekstremofili na poszczególne osoby - pozyskanie ekstremofili ze Svalbardu, gatunków Tatrzańskich, Bałtyckich i Antarktycznych Dr Aleksandra Zgrundo Moduł astrobiologiczny
9.09 Przygotowanie materiałów dydaktycznych do realizacji projektu w Habitacie Lunares. Tworzenie kart pracy, tłumaczenie Instrukcji obsługi Habitatu Dr Agata Kołodziejczyk Barbara Cieslak Anna Rzepa Moduł inżynieryjny
11.09 Misja w Habitacie ( agenda – dokumentacja z misji) Anna Rzepa Jan Struziński Aleksander Wardyn Moduł inzynieryjny
12.09 Centrum Kontroli Misji Anna Rzepa Jan Struziński Aleksander Wardyn Moduł inzynieryjny
13.09 Przygotowanie materiałów na strone internetową Anna Rzepa Promocja projektu
13.09 Przygotowanie wystąpienia na konferencję TRIMAT Anna Rzepa 1.Kacper Jańczuk 2.Aleksandra Rafalska 3. Mateusz Mazurkiewicz Promocja projektu
14.09 Analiza kart pracy z misji w habitacie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej Anna Rzepa Aleksander Wardyn Moduł inżynieryjny
14.09 Przygotowanie prezentacji medialnej Trimat Przygotowanie ulotek sponsorskich Anna Rzepa Adrian Stawicki Promocja projektu
18.09 Spotkanie w Muzeum Poczty polskiej z dr Januszem Trupindą; - uzgodnienie Wskazanie tematów do realizacji we wrześniu: -Rekonesans na Politechnice Gdańskiej -Wskazanie źródeł pisanych dotyczących Aeroklubu Gdańskiego -Znalezienie pierwszego polskiego lotniska w regionie -Naniesienie danych na mapy -Praca z bibliografia historyczną Dr Janusz Trupinda Anna Rzepa Kamil Iwanowski Maciej Grajewski Moduł historyczny
19.09 Wydział Oceanografii UG. Prezentacja warunków brzegowych, eksperymentów astrobiologicznych na bazie prezentacji dr Agaty Kołodziejczyk oraz Macieja Jakimca. Analiza budowy kapsuły do badań stratosferycznych Dr Aleksandra Zgrundo Anna Rzepa 1. Aleksandra Klassa 2. Aleksandra Warzocha 3. Szymon Zajączkowski 4.Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
23.09 Udział w konferencji Trimat Anna Rzepa 1.Kacper Jańczuk 2.Mateusz Mazurkiewicz 3.Aleksandra Rafalska 4.Kamil Iwanowski Promocja projektu
24.09 Wykonanie wystawy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej z młodzieżowej misji w habitacie Lunares Wystawa odbędzie się 2.10 2017 w siedzibie ESA Anna Rzepa Adrian Stawicki Promocja projektu
25.09 Przygotowanie dokumentacji z prośbą o patronat UG Dr Aleksandra Zgrundo Anna Rzepa Zarzadzanie projektem
26.09 Przygotowanie podziękowań dla Macieja Jakimiec/ Grzegorza Brony/ Firmy Arpol/ dr Agaty Kołodziejczyk/ Aleksandra Waśniowskiego/ Space Garden/ Michała Żmuda Zakup ramek/przygotowanie mocup Anna Rzepa Adrian Stawicki Zarzadzanie projektem
28.09 Spotkanie z Maciejem Jakimiec Copernicus project – organizacja i logistyka prób stratosferycznych Anna Rzepa Marta Mąkosa .Mateusz Mazurkiewicz 2.Kamil Iwanowski 3.Aleksandra Rafalska 4. Kacper Jańczuk 5.Szymon Zajączkowski Moduł inżynieryjny
3.10.2017 Spotkanie na UG/ Tworzenie szczepów/ Obserwacje mikroskopowe/Zdjęcia mikroskopowe Dr Aleksandra Zgrundo Anna Rzepa 1.Szymon Zajączkowski 2.Julia Skowera 3.Aleksandra Klassa 4.Aleksandra Warzocha Moduł Astrobiologiczny
4.10.2017 Spotkanie robocze zespołu Anna Rzepa 1.Szymon Zajączkowski 2.Julia Skowera 3.Aleksandra Klassa 4.Aleksandra Warzocha 5.Kamil Iwanowski 6.Mateusz Mazurkiewicz 7.Jan Struziński 8.Michał Rembalski 9.Aleksandra Rafalska Zarządzanie projektem
5.10.2017 Spotkanie zespołu inżynieryjnego Marta Mąkosa Moduł Inżynieryjny
5.10.2017 Spotkanie z firmami sponsorskimi Rotor, Alteams 1. Kacper Jańczuk Zarządzanie projektem
9.10.2017 Obserwacje hodowli Dokumentacja mikrofotograficzna Identyfikacja izoalatów Tworzenie bazy danych Anna Rzepa Dr Aleksadra Zgrundo 1. Aleksandra Warzocha 2. Szymon Zajączkowski 3. Julia Skowera 4. Aleksandra Klassa Moduł astrobiologiczny
12.10.2017 Przygotowanie umów sponsorskich Anna Rzepa Kacper Jańczuk Zarządzanie projektem
15.10.2017 Przygotowanie materiałów na strone internetową/ osoby wspierające/ Anna Rzepa Ola Klassa
10-11.2017 Przygotowanie wywiadów Anna Rzepa Maria Stachecka Zarzadzanie projektem
16.10.2017 Prace inżynieryjne nad podzespołami Jan Struziński Michał Rembalski Adam Cichy Moduł inżynieryjny
17.10.2017 Przygotowanie materiałów z modułu historycznego Anna Rzepa Kamil Iwanowski Moduł historyczny
18.10.2017 Spotkanie robocze zespołu Analiza materiałów żródłowych pod katem poznania historii Aeroklubu Gdańskiego i jego członków - wybór najciekawszych postaci Janusz Trupinda/ Anna Rzepa 1.Kamil Iwanowski 2.Maciej Grajewski dod. Moduł historyczny
20.10.2017 Prace nad analizą widma Marta Mąkosa Grupa inżynieryjna Moduł inżynieryjny
23.10.2017 Analiza materiału. Wysyłanie do badań taksonomicznych Nawiązanie kontaktu w celu pozyskania szczepów tatrzańskich Szczepienie, wzbogacanie kolekcji o nowe szczepy Sprawdzanie stanu wysuszenia cyst Wykonywanie zdjęć Obserwacja rozwoju szczepów w przygotowanych kulturach izolacji Dr Aleksandra Zgrundo 1.Aleksandra Warzocha 2.Szymon Zajączkowski 3.Julia Skowera 4.Aleksandra Klassa Moduł astrobiologiczny
23.10.2017 Telekonferencja z Panem dr Adamem Nawrot Dr Adam Nawrot Dr Aleksandra Zgrundo Anna Rzepa 1.Aleksandra Warzocha 2.Szymon Zajączkowski 3.Julia Skowera 4.Aleksandra Klassa Moduł astrobiologiczny
24.10.2017 Nawiązanie kontaktu z podmiotami mającymi doświadczenie w namierzaniu satelit Anna Rzepa PW SAT2
26.10.2017 Spotkanie z Panem dr Januszem Trupindą: - Przedstawienie i analiza zebranych i opracowanych dotychczas materiałów - Otrzymanie nowych materiałów źródłowych - Podział materiału na dwa kierunki: a) techniczny ( dot. Specyfikacji technicznej samolotów należących do Aeroklubu, szukanie historii pojedynczych egzemplarzy na podstawie numeru rejestracyjnego) b) personalny (analiza historii por. Jeremka oraz szer. Zarudzkiego) Dr Janusz Trupinda Kamil Iwanowski Moduł historyczny
31.10.2017 Analiza widm na spektrometrze Pan Rojewski/ Zdolni z Pomorza/ Mateusz Mazurkiewicz Moduł inżynieryjny
październik - prowadzenie strony - prowadzenie dokumentacji - organizacja spotkań roboczych zespołu Anna Rzepa Zarządzanie projektem
02.11.17 Przygotowanie dokumentacji 3 SAT na miesiąc listopad Harmonogram Karty pracy Anna Rzepa Zarządzanie projektem
2.11.17 Przygotowanie prelekcji oraz prezentacji na konferencję Trendy w Edukacji Anna Rzepa Barbara Cieślak Adrian Stawicki Promocja projektu
3.11.17 Analiza procesów pracowni 3D/ FAB LAB/ Jakub Zdroik Anna Rzepa DRUK 3D
3.11.17 Uzupełnienie strony internetowej - harmonogramy - postępy prac – widmo - przyjaciele - o nas Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Jan Struziński Zarzadzanie projektem
7.11.17 Szczegóły pomiarów fotosyntezy- wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenia Dr Filip Pniewski Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
7.11.17 Rozmowa z Panem Rudź oraz M. Stolarskim w sprawie przedmiotu „ Technologie kosmiczne w szkole” POLSA – Przemysław Rudź Anna Rzepa Marcin Stolarski TECHNOLOGIE KOSMICZNE
8.11.17 Spotkanie robocze zespołu Telekonferencja z Panem Tomaszem Kozarem Tomasz Kozar Mateusz Mazurkiewicz Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska Ola Klassa Ola Warzocha Szymon Zajączkowski Barbara Utracka Jan Struziński Michał Rembalski Adam Cichy Kamil Iwanowski Julia Skowera 3SAT
9.11.17 Przygotowanie aplikacji konkursowej „Projekt z Klasą” Anna Rzepa 3SAT
9.11.17 Przebudowanie lodówki na szafkę hodowlaną dla wzrostu szczepów tatrzańskich Jakub Zdroik Jan Struziński Moduł astrobiologiczny i inżynieryjny
10.11.17 Otrzymanie Chalamydomonas cf.nivalis /Treboń Czechy/ Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
14.11.17 Prelekcja oraz udział w międzynarodowej konferencji „ Trendy w Edukacji” Prezentacja projektu 3 SAT. Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Kacper Jańczuk Kamil Iwanowski Konferencja
16.11.17 Spotkanie w sprawie finansowania projektu Anna Rzepa Aleksandra Rafalska Kacper Jańczuk JIT Solutions
17.11.17 Rozmowa z Mateuszem Mazurkiewiczem na temat logistyki prac projektowych Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Zarzadzanie projektem
21.11.17 Wykonanie zielników Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
22.11.17 Spotkanie robocze projektu Anna Rzepa Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska Ola Klassa Ola Warzocha Szymon Zajączkowski Barbara Utracka Jan Struziński Michał Rembalski Adam Cichy Kamil Iwanowski Julia Skowera Zarządzanie projektem
23.11.17 13.00 – 14.00 Spotkanie z Panem Januszem Wierzbickim w sprawie uzyskania dostępu do POWER BI i AZURE oraz projektu Meet IT Anna Rzepa Michał Rembalski Moduł inżynieryjny
23.11.17 Prace nad aplikacja konkursową „ Projekt z klasą” Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Kacper Jańczuk Bożena Chmielińska Adrian Stawicki Promocja projektu
23.11.17 Prace nad stroną internetową - zajęcia z astrobiologii - postępy prac inżynieryjnych Zarzadzanie projektem
25.11.17 Prowadzenie dokumentacji projektowej Zarzadzanie projektem
28.11.17 Spotkanie grupy astrobiologicznej na UG Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
30.10.17 Rozmowy w sprawie namierzania radiowego PW SAT 2 Dariusz Mankiewicz Akademia Morska 3 SAT moduł inżynieryjny
listopad Indywidualne rozmowy z uczniami/Kontakt telefoniczny/Kontakt mailowy Mateusz Mazurkiewicz Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska Ola Klassa Ola Warzocha Szymon Zajączkowski Barbara Utracka Jan Struziński Michał Rembalski Adam Cichy Kamil Iwanowski Julia Skowera 3SAT
listopad Nawiązanie kontaktów z rodziną Zarudzkich/ Opracowywanie materiałów źródłowych Anna Rzepa Kamil Iwanowski Moduł historyczny
4.12.17 Przygotowanie dokumentacji 3 SAT na miesiąc grudzień Harmonogram Karty pracy Anna Rzepa Zarządzanie projektem
4.12.17 Przygotowanie bioreaktora Jakub Zdroik Jan Struziński Moduł inżynieryjny
4.12.17 Praca z organizmami ekstremofilnymi Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
6.12.17 Spotkanie robocze zespołu Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Adam Cichy Kamil Iwanowski Jan Struziński Michał Rembalski Kacper Jańczuk Ola Rafalska Ola Klassa Barbara Utracka Szymon Zajaczkowski Julia Skowera Zarzadzanie Projektem 3 SAT
7.12.17 Spotkanie z Panem Mankiewiczem Anna Rzepa Dariusz Mankiewicz Moduł inżynieryjny PW Sat 2
7.12.17 Namierzanie widma emitera ( molo w Sopocie/ molo Gdańsk Brzeźno) Anna Rzepa Marta Mąkosa Adam Dąbrowski Mateusz Mazurkiewicz Adam Cichy Kamil Iwanowski Jan Struziński Michał Rembalski Moduł inżynieryjny
11.12.17 Praca z organizmami ekstremofilnymi Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
11.12.17 Przygotowanie materiałów świątecznych dla osób współpracujących z projektem Anna Rzepa Ola Warzocha Ola Klassa Kacper Jańczuk Zarzadzanie projektem 3 Sat
12.12.17 Przygotowanie materiałów do prezentacji w POLSA Anna Rzepa Technologie kosmiczne i satelitarne w szkołach
13.12.17 Analiza zakupów do budowy drona Anna Rzepa Jaś Struziński Moduł inżynieryjny
18.12.17 Praca z organizmami ekstremofilnymi Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julia Skowera Moduł astrobiologiczny
19.12.17 Spotkanie z Dyrekcją Departamentu Edukacji POLSA Dr Marcin Stolarski Przemysław Rudź 3 SAT
20.12.17 Spotkanie robocze zespołu Mateusz Mazurkiewicz Adam Cichy Kamil Iwanowski Jan Struziński Michał Rembalski Kacper Jańczuk Ola Rafalska Ola Klassa Barbara Utracka Szymon Zajaczkowski Julia Skowera Zarządzanie projektem 3 Sat
20.12.17 Przygotowanie dokumentacji do Polskiej Żeglugi Powietrznej Jan Struziński Moduł inżynieryjny
21.12.17 Spotkanie w JIT Solutions Ola Rafalska Kacper Jańczuk 3SAT
Grudzień Indywidualny kontakt z uczniami 3 SAT Mateusz Mazurkiewicz Adam Cichy Kamil Iwanowski Jan Struziński Michał Rembalski Kacper Jańczuk Ola Rafalska Ola Klassa Barbara Utracka Szymon Zajaczkowski Julia Skowera Zarzadzanie projektem
2.01.18 Zajęcia z astrobiologii Dr A. Zgrundo Moduł astrobiologiczny
3.01.18 Przygotowanie dokumentacji 3 SAT na miesiąc styczeń Harmonogram Karty pracy Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Zarzadzanie projektem
4.01.18 Uzupełnienie materiałów na stronie internetowej Anna Rzepa Jan Struziński Mateusz Mazurkiewicz Kamil Iwanowski Aleksandra Klassa Zarządzanie projektem
5.01.18 Sfinalizowanie umowy z JIT Solutions Anna Rzepa Witold Bolt 3 sat -zarządzanie projektem
8.01.18 Spotkanie w Parku Naukowo – Technicznym z Panam Krzysztofem Kossakiem w sprawie korzystania przez uczniów z bazy technologicznej Fab - Lab Krzysztof Kossak Zarzadzaniem nowymi technologiami
9.01.18 Zajecia z astrobiologii Dr A. Zgrundo 3 Sat Astrobiologia
9.01.18 Kontakt telefoniczny i rozmowy na temat realizacji 3 sat z : Grzegorzem Szychlińskim Januszem Trupindą Krystianem Górskim Anna Rzepa Grzegorz Szychliński Janusz Trupinda Krystian Górski 3 SAT
10.01.18 Analiza odpowiedzi do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Anna Rzepa Jan Struziński Moduł inżynieryjny
10.01.18 Przygotowanie zajęc wyjścia do Domu Dziecka Anna Rzepa Aleksandra Warzocha 3 SAT
12.01.18 Przygotowanie dokumentacji dot. Realizacji projektu Anna Rzepa Zarządzanie projektem
12.01.18 Spotkanie Erasmus 2018 Anna Rzepa Olga Wrońska Erasmus
15.01.18 Prace nad aktualizacja strony internetowej Kamil Iwanowski Jan Struziński Mateusz Mazurkiewicz Aleksandra Klassa 3 Sat
16.01.18 Zajęcia z astrobiologii Dr A. Zgrundo Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Szymon Zajaczkowski 3 Sat Astrobiologia
17.01.18 Spotkanie robocze zespołu. Prace nad budżetem Marta Mąkosa Anna Rzepa Aleksandra Klassa Ola Warzocha Julia Skowera Aleksandra Rafalska Kacper Jańczuk Jan Struziński Kamil Iwanowski Szymon Zajączkowski 3 Sat
18.01.18 Spotkanie robocze w sprawie namierzania radiowego PW sat 2. Klub radiowy Krystian Górski PW sat 2
21.01.18 Wyjazd do Włocławka na Olimpiadę Astronomiczną. Mateusz Mazurkiewicz Kamil Iwanowski Olimpiada Astronomiczna
22.01.18 Wyjazd do Włocławka na Olimpiadę Astronomiczną. Mateusz Mazurkiewicz Kamil Iwanowski Dawid Maksymowski Olimpiada Astronomiczna
25.01.18 Spotkanie z Dyrekcją MPP w Gdańsku. W sprawie realizacji projektu. Przedstawienie postaci bohaterów związanych z Rumskim Lotniskiem Marek Adamkiewicz Kamil Iwanowski Maciej Grajewski Moduł Historyczny 3SAT
25.01.18 Rozmowy na temat budowy stanowiska Space box Magdalena Kozieł - Krzyżanowska Mateusz Mazurkiewicz 3 SAT
4.02.2018 Przygotowanie dokumentacji projektowej za miesiąc luty Anna Rzepa 3 SAT – Zarządzanie projektem
7.02.2018 Rozmowy Tomasz Kozar, Jan Wojtowicz Anna Rzepa 3 SAT – Zarzadzanie projektem
16.02.2018 Aktualizacja strony internetowej Anna Rzepa Aleksandra Klassa 3 SAT – Zarzadzanie projektem
16.02.2018 Przygotowanie aplikacji konkursowej na Przegląd Innowacji w Edukacji. Anna Rzepa 3 SAT
21.02.2018 Robocze spotkanie grupy projektowe. Analiza budżetu Rozmowy na temat ekspozytora Anna Rzepa Marta Mąkosa Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska Adam Cichy Michał Rembalski Mateusz Mazurkiewicz Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julka Skowera 3 SAT
21.02.2018 Przygotowanie się do wywiadu w Tok FM i Polskim Radiu Anna Rzepa Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska 3 SAT
28.02.2018 Nagranie dla Radio Gdańsk Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska Zarzadzanie projektem
28.02.2018 Złożenie ramy typu „flying wing”, Jan Struziński Łukasz Gałecki 3 SAT – moduł inzynieryjny
28.02.2018 Spotkanie robocze Nagranie materiału dla Gdynia.pl Analiza budżetu Anna Rzepa Marta Mąkosa Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska Adam Cichy Michał Rembalski Mateusz Mazurkiewicz Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa Aleksandra Warzocha Julka Skowera Kamil Iwanowski 3 SAT – Zarządzanie projektem
01.03.2018 Nagranie audycji w Polskim Radiu, oraz TOK FM Sylwia Sasal Kacper Jańczuk Aleksandra Rafalska 3 SAT
05.03.2018 Rozmowa z Panem Dariuszem Mankiewiczem w sprawie harmonogramu prac „Per radio ad astra„ Dariusz Mankiewicz PW SAT 2
06.03.2018 Spotkanie robocze Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajączkowski Aleksandra Klassa 3 Sat – moduł astrobiologiczny
07.03.2018 Przygotowanie aplikacji konkursowej na V przegląd innowacji Prace nad harmonogramem budowy drona Przygotowanie raportów poszczególnych modułów Anna Rzepa Marta Mąkosa Aleksandra Rafalska Kacper Jańczuk Mateusz Mazurkiewicz Jan Struziński Ola Klassa Szymon Zajaczkowski 3 SAT – zarzadzanie projektem
13.03.2018 Zarzadzanie projektem: kontakt z Panem G. Szychlińskim, T. Zawistowskim, M. Adamkiewiczem, Lechem Mankiewiczem, Dariuszem Mankiewiczem, M. Stolarskim Anna Rzepa Jan Struziński Mateusz Mazurkiewicz 3 SAT
19.03.2018 Telekonferencja w sprawie budowy drona Anna Rzepa Marta Mąkosa Dr Marcin Stolarski Jaś Struziński Łukasz Gałecki 3 SAT – moduł inżynieryjny
19.03.2018 Spotkanie zespołu inżynieryjnego – analiza widma Marta Mąkosa Mateusz Mazurkiewicz Jaś Struziński Kamil Iwanowski 3 SAT
21.03.2018 Przygotowanie planu ekspozycji na Electric -Show oraz Dni Otwarte. Analiza prac zespołu astrobiologicznego oraz inżynieryjnego Anna Rzepa Szymon Zajączkowski Jan Struziński Mateusz Mazurkiewicz Ola Klassa Ola Warzocha Kamil Iwanowski Łukasz Gałecki 3 SAT Spotkanie robocze.
Marzec 2018 Aktualizacja strony Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Kamil Iwanowski Ola Klassa Jaś Struziński 3 SAT – Zarzadzanie projektem
Marzec 2018 Przygotowanie dokumentacji projektowej Anna Rzepa
Marzec 2018 Przygotowanie wyjazdu na targi Electric Show – organizacja wyjazdu + ekspozycja Anna Rzepa
Marzec 2018 Nawiązanie kontaktu z działem projektowym LPP/ Prace nad ekspozytorem/ Przygotowanie pisma dot. ekspozytora Anna Rzepa Mariusz Bessman Arkadiusz Wróbel
23.03.2018 Spotkanie w sprawie recenzji procesu inżynieryjnego Marta Mąkosa Grzegorz Szychliński Łukasz Gałecki Jaś Struziński 3 SAT – moduł inżynieryjny
26.03.2018 Przygotowanie grafik i naklejek na drona Anna Rzepa Adrian Stawicki 3 SAT – moduł inżynieryjny
27.03.2018 Wyjazd do MHMG – przygotowanie wystawy Anna Rzepa Kamil Iwanowski Maciej Grajewski 3 SAT – moduł historyczny
03.04.2018 Aktualizacja strony internetowej Anna Rzepa Jan Struziński Mateusz Mazurkiewicz 3 SAT
03.04.2018 Kontakt z Panem Dariuszem Mankiewiczem Marta Mąkosa Dariusz Mankiewicz Anna Rzepa 3 SAT – PW SAT2
04.04.2018 Spotkanie robocze: dot. dni otwartych, harmonogramu prac nad emiterem światła, przygotowaniem materiału na targi Electric Show Anna Rzepa Marta Mąkosa Jan Struziński Kacper Jańczuk Ola Warzocha Mateusz Mazurkiewicz Szymon Zajaczkowski Kamil Iwanowski 3 SAT Zarządzanie projektem
04.04.2018 Rozmowa nt: analizy widma Dr Tomasz Suchodolski CBK Borowiec Mateusz Mazurkiewicz Kamil Iwanowski 3 Sat – moduł inżynieryjny
7.04.2018 Spotkanie z Panem T. Kozar Microsoft Mateusz Mazurkiewicz Łukasz Gałecki Jan Struziński Julia Skowera 3 SAT
13.04.2018 Przygotowywanie materiałów i organizacja wyjazdu na Targi. Spotkanie z Grzegorzem Gizińskim Anna Rzepa Jan Struziński Mateusz Mazurkiewicz Kacper Jańczuk Grzegorz Giziński 3 SAT
14.04.2018 Targi Electric show Warszawa Anna Rzepa Jan Struziński Mateusz Mazurkiewicz Kacper Jańczuk 3 SAT
17/19.04.2018 Wyjazd do Mediolanu w/g agendy Anna Rzepa Agnieszka Bąk Julia Biały Matylda Turska Kalina Darga Art. + Studio
20.04.2018 Rozmowy z: Panem D. Mankiewiczem, Wiktorem Siekluckim, G. Szychlińskim Anna Rzepa Zarzadzanie projektem
20.04.2018 Spotkanie zespołu historycznego – przygotowanie wystawy Anna Rzepa Barbara Utracka Kamil Iwanowski 3 SAT
23.04.2018 Przygotowanie prezentacji oraz wystąpień na Gali Przeglądu Innowacji w Łodzi Anna Rzepa Adrian Stawicki Barbara Cieślak 3 SAT
24.04.2018 Przygotowanie dokumentacji sponsorskiej do zakupu drukarki 3D Anna Rzepa Łukasz Gałecki Egzoszkielet/3 Sat
25.04.2018 Prezentowanie projektu na gali V przeglądu innowacji i twórczości w edukacji Anna Rzepa
Kwiecień Przygotowanie dokumentacji projektowej 3 Sat
Kwiecień Przygotowanie wyjazdu na misję stratosferyczną w czerwcu 3 Sat
Kwiecień Testy drona Łukasz Gałecki Jan Struziński 3 Sat
Kwiecień Analiza warunków przeprowadzenia misji stratosferycznych Maciej Jakimiec Anna Rzepa Jan Struziński 3 Sat
2.05.2018 Testy drona Jan Struziński Łukasz Gałecki Grzegorz Giziński 3 SAT
Maj Przygotowanie wystawy Kamil Iwanowski Barbara Utracka 3 SAT - moduł historyczny
04.05.2018 Przygotowanie dokumentacji: Raport za kwiecień Harmonogram prac Uzupełnienie materiałów na stronie internetowej Przygotowanie raportu dla kadry wspierającej projekt Uzupełnienie dokumentacji na stronach e - dziennika Anna Rzepa Marta Mąkosa Jan Struziński Kacper Jańczuk 3 SAT Zarządzanie projektem
07.05.2018 Przygotowanie spotkania inaugurującego projekt 3 SAT Anna Rzepa 3 Sat – moduł inżynieryjny
9.05.2018 Spotkanie zespołu 3 SAT Mateusz Mazurkiewicz Łukasz Gałecki Jan Struziński Julia Warzocha Adam Cichy Szymon Zajaczkowski Aleksandra Klassa 3 SAT
11.04.2018 Spotkanie w sprawie próby stratosferycznej / Analiza aspektów prawnych/ Telekonferencja – Maciej Jakimiec Anna Rzepa Maciej Kwapiński Jan Struziński 3 SAT
13.05.2018 Próby drona Jan Struziński Łukasz Gałecki 3 SAT
13.05.2018 Przygotowanie plansz wystawowych Anna Rzepa Kamil Iwanowski Barbara Utracka 3 SAT
14.05.2018 Wykłady AM – PW-SAT2 Marta Mąkosa 3 SAT
23.05.2018 Parametry lotu - telekonferencja Marta Mąkosa Anna Rzepa Maciej Jakimiec Mariusz Pulas Jan Struziński 3 SAT
23.05.2018 Spotkanie zespołu. Analiza prac w modułach. Przygotowanie do próby stratosferycznej. Anna Rzepa Julia Skowera Szymon Zajączkowski Ola Warzocha Aleksandra Klassa Mateusz Mazurkiewicz Grzegorz Giziński Kamil Iwanowski Jan Struziński 3 SAT
05.06.2018 Spotkanie w sprawie konfiguracji drona Anna Rzepa Elżbieta Strach Jan Struziński AirPass
Czerwiec Prowadzenie dokumentacji Aktualizacje strony internetowej Anna Rzepa 3 SAT
16.06.2018 Próba stratosferyczna Copernicus Project Marta Mąkosa Elżbieta Strach Łukasz Gałecki Jan Struziński Michał Rembalski Kamil Iwanowski Mateusz Mazurkiewicz Moduł inżynieryjny
17.06.2018 Odzyskiwanie kapsuły. Przygotowanie dokumentacji dla PSP Złotów Anna Rzepa Nadleśnictwo Lipka PSP Złotów 3 Sat – Zarządzanie projektem
19.06.2018 Analiza lotu stratosferycznego Anna Rzepa Copernicus Project Zarządzanie projektem
20.06.2018 20.06.2018 Anna Rzepa Elżbieta Strach Marta Mąkosa Mateusz Mazurkiewicz Jan Struziński Adam Cichy Barbara Utracka Kamil Iwanowski Szymon Zajączkowski Aleksandra Klassa Grzegorz Giziński 3 SAT – Zarządzanie projektem
21.06.2018 Uzupełnianie dokumentacji Anna Rzepa 3 SAT